چین در قفقاز جنوبی
آرشیو, سطح سه, فضا و سرمایه

چین در قفقاز جنوبی: شراکتی از سر نیاز اما نه چندان حیاتی

چین در قفقاز جنوبی مانند دیگر مناطق رویکرد بلندمدتی را در خصوص همه‌ی مسائل در پیش می‌گیرد که به درگیری/تعهد استراتژیک پکن با غرب، روسیه، ترکیه و ایران مرتبط است که در این منطقه فعال هستند.