نظریه پردازی عاملیت سیاسی
آرشیو, سطح دو, فضا و دموکراسی

سوژه‌، کنش و پولیس: نظریه‌پردازی درباره‌ی عاملیت سیاسی

ما سیاست را پدیده‌ای رابطه‌ای (relational) می‌فهمیم. یعنی آن‌چه امور را از لحاظ سیاسی مهم می‌کند به شرایط و زمینه‌‌ی موجود بستگی دارد. برای ما سیاست درباره مسائل مهم است، چه این مسائل در چارچوب سیاست‌های دولتی و چه درباره‌ی زندگی روزمره افراد باشد.

Untitled-2
آرشیو, سطح دو, فضا, فضا و فلسفه

آنری لوفور

آنری لوفور[۱۹۹۱-۱۹۰۱] فیلسوف نئومارکسیست و اگزیستانسیالیست، جامعه‌شناس زندگی شهری و روستایی و نظریه‌پرداز دولت، جریان‌های جهانی سرمایه و فضای اجتماعی بود. یکی از نشانه‌های تأثیرگذاری او ظهور گسترده‌ی بعضی از مفاهیم خاصش در گفتمان فکریِ چپ است. لوفور سهم چشمگیری در بسط برخی نگرش‌های پژوهشی داشته است

اوربان (امرشهری ) در دنیای معاصر چیست؟
آرشیو, سطح دو, فضا و سرمایه, فضا و فلسفه

اوربان (امرشهری) در دنیای معاصر چیست؟

اوربان سنتزی از دوگانه‌ی قدیمی سیتی-کانتری‌ساید است، عنصر سوم در دیالکتیک سیتی-کانتری‌ساید. تجلیِ مادی و اجتماعی‌فضایی جامعه‌ی شهری-صنعتی معاصر است، که اکنون عملاً در تمام قلمرو گسترش یافته است. لوفور از عبارت جامعه‌ی اوربان برای اشاره به سنتز دیالکتیکیِ دوگانه‌ی سیتی-کانتری‌ساید استفاده کرده است

تبدیل شدن به اوربان، طبق کدام معیار
آرشیو, سطح دو, فضا, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی

تبدیل‌شدن به اوربان: طبق کدام معیار؟

در این فصل، به سه سوأل پرداخته‌ام: اول، زبان پژوهش‌ اوربان چیست، یا به بیان دقیق‌تر، وقتی از امر ربان حرف می‌زنیم، منظورمان چیست؟ دوم، چرا باید وقتی پژوهش می‌کنیم، مخصوصاً در آسیا، تمام توجه‌مان معطوف به مناطق شهروستایی باشد؟ و سوم، تصور چه کسی از سیتی اعتبار دارد؟ در پایان با تأملاتی درباره‌ی پژوهش اوربان در آسیا توسط پژوهشگران غربی و آسیایی این فصل را خاتمه می‌دهم.

دیالکتیک نظامند
آرشیو, دیالکتیک, دیالکتیک نظام‌مند, سطح یک

روش مارکس در سرمایه از دید دیالکتیسین‌های نظام‌مند

ادبیات گسترده‌ی نظریه‌ی اقتصادی مارکس عموماً توجه بسنده‌ای به اصول روش‌شناختی‌ای که نظریه‌ی مارکس بر آن اساس بنیان شده نداشته است