speculative-urbanism
آرشیو, سطح یک, فضا و دموکراسی

شهرگراییِ بورس‌بازانه و ایجاد شهر جهانیِ بعدی

در این نوشته بر این تمرکز می‌کنم که اجتماعات روستایی چگونه به قلب فرایند ایجاد شهر جهانی پرتاب شده‌‏اند و این‌که فرایند سلب مالکیت، چگونه شکل دولت را تغییر می‌دهد

چین در قفقاز جنوبی
آرشیو, سطح سه, فضا و سرمایه

چین در قفقاز جنوبی: شراکتی از سر نیاز اما نه چندان حیاتی

چین در قفقاز جنوبی مانند دیگر مناطق رویکرد بلندمدتی را در خصوص همه‌ی مسائل در پیش می‌گیرد که به درگیری/تعهد استراتژیک پکن با غرب، روسیه، ترکیه و ایران مرتبط است که در این منطقه فعال هستند.

نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟
آرشیو, سطح, سطح یک, فضا, فضا و فلسفه

نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟

همانند فازهای پیشین توسعه‌ی سرمایه‌دارانه، جغرافیاهای شهری‌شدن به شکل ژرفی نابرابر هستند ــ اما پارامترهای‌شان دیگر به نوعِ واحدی از فضای سکونتی محدود نمی‌شود، چه به عنوان یک شهر تعریف شوند، چه یک شهر‌ـ‌منطقه، منطقه‌ی مادرشهری، یا حتا یک ابرشهر‌ـ‌منطقه

space knowlage power
آرشیو, سطح سه, فضا, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و فلسفه

ميشل فوكو: فضا، دانش و قدرت

فوكو بر آن است كه از سده‌ی هیجدهم به این سو پزشكی و سیاست، با ملاحظه و ضرورتِ اقدام در سیتی‌هایی كه به‌طورِ فزاینده بر جمعیت‌شان افزوده می‌شد، به هم گره می‌خورند. پزشكی به‌سان یك انضباط در فرایندها، تكنیك‌ها و مداخلاتی درگیر شد كه شدیداً در پیوند با تحولات، اهداف و مقاصد سیاسی قرار داشتند

جهانی‌گرایی جدید اوربانیسم جدید
آرشیو, سطح یک, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و سرمایه

جهانی‌گرایی جدید، شهرگرایی جدید: اعیانی‌سازی به‌سان راهبردِ شهریِ جهانی

زبانِ بازآفرینی می‌کوشد تلخیِ اعیانی‌سازی را شیرین جلوه دهد. دقیقاً به این خاطر که زبانِ اعیانی‌سازی بیانگر حیله‌ی طبقاتیِ موجود در « بازآفرینی» شهر است، در نتیجه از دید بسازبفروش‌ها، سیاست‌مدارها و سرمایه‌دارها واژه‌ی زشتی است