نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟
آرشیو, سطح, سطح یک, فضا, فضا و فلسفه

نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟

همانند فازهای پیشین توسعه‌ی سرمایه‌دارانه، جغرافیاهای شهری‌شدن به شکل ژرفی نابرابر هستند ــ اما پارامترهای‌شان دیگر به نوعِ واحدی از فضای سکونتی محدود نمی‌شود، چه به عنوان یک شهر تعریف شوند، چه یک شهر‌ـ‌منطقه، منطقه‌ی مادرشهری، یا حتا یک ابرشهر‌ـ‌منطقه

space knowlage power
آرشیو, سطح سه, فضا, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و فلسفه

ميشل فوكو: فضا، دانش و قدرت

فوكو بر آن است كه از سده‌ی هیجدهم به این سو پزشكی و سیاست، با ملاحظه و ضرورتِ اقدام در سیتی‌هایی كه به‌طورِ فزاینده بر جمعیت‌شان افزوده می‌شد، به هم گره می‌خورند. پزشكی به‌سان یك انضباط در فرایندها، تكنیك‌ها و مداخلاتی درگیر شد كه شدیداً در پیوند با تحولات، اهداف و مقاصد سیاسی قرار داشتند

جهانی‌گرایی جدید اوربانیسم جدید
آرشیو, سطح یک, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و سرمایه

جهانی‌گرایی جدید، شهرگرایی جدید: اعیانی‌سازی به‌سان راهبردِ شهریِ جهانی

زبانِ بازآفرینی می‌کوشد تلخیِ اعیانی‌سازی را شیرین جلوه دهد. دقیقاً به این خاطر که زبانِ اعیانی‌سازی بیانگر حیله‌ی طبقاتیِ موجود در « بازآفرینی» شهر است، در نتیجه از دید بسازبفروش‌ها، سیاست‌مدارها و سرمایه‌دارها واژه‌ی زشتی است