اقتصاد سیاسیِ فضای عمومی
آرشیو, سطح دو, فضا, فضا و دموکراسی

اقتصاد سیاسیِ فضای عمومی

در نظرگرفتن «حوزه‌ی عمومی» ‌به‌‌عنوان عرصه‌‌ای برای مباحثه و مشارکت سیاسی و متعاقباً قرار دادن آن به‌عنوان زیربنای حکمرانی دموکراتیک، تاریخی بلند و پرآوازه دارد.

تبدیل شدن شهر به جهان
آرشیو, سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی, فضا و فلسفه

تبدیل‌شدنِ شهر به جهان: نانسی، لوفور و تصور جهانی-شهری

شیوه‌­ی تصویر جهان پیامدهای واقعی دارد، چرا که می‌تواند یا سبب گشوده‌شدنِ امکانات برای کنش شود و یا آن‌ها را مسدود سازد

hetrotopia
آرشیو, سطح دو, فضا و دموکراسی, فضا و فلسفه

کشف «فضاهای متفاوتِ» فوکو

هتروتوپیاها به شیوه‌ی خاصی ما را از خود بیرون می‌آورند. آ‌‌ن ها با خلق تفاوت و برملاکردن آن،‌ فضای امن و اطمینان درونی ما را به چالش می‌کشند. این وضعیت فاقد هماهنگی‌ست و سروکارش با احساسات درونی ماست.

تبدیل شدن به اوربان، طبق کدام معیار
آرشیو, سطح دو, فضا, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی

تبدیل‌شدن به اوربان: طبق کدام معیار؟

در این فصل، به سه سوأل پرداخته‌ام: اول، زبان پژوهش‌ اوربان چیست، یا به بیان دقیق‌تر، وقتی از امر ربان حرف می‌زنیم، منظورمان چیست؟ دوم، چرا باید وقتی پژوهش می‌کنیم، مخصوصاً در آسیا، تمام توجه‌مان معطوف به مناطق شهروستایی باشد؟ و سوم، تصور چه کسی از سیتی اعتبار دارد؟ در پایان با تأملاتی درباره‌ی پژوهش اوربان در آسیا توسط پژوهشگران غربی و آسیایی این فصل را خاتمه می‌دهم.

Justice
آرشیو, سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی

عدالت، سیاست و خلق فضای شهری

این منطق که نابرابری اقتصادی همه‏‌ی اَشکال فرودستی را دربر می‏گیرد، سه مشکل جدی دارد. اولاً هم نظریه و هم شواهد تجربی عکس این را نشان می‏‌دهند