تبدیل شدن شهر به جهان
آرشیو, سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی, فضا و فلسفه

تبدیل‌شدنِ شهر به جهان: نانسی، لوفور و تصور جهانی-شهری

شیوه‌­ی تصویر جهان پیامدهای واقعی دارد، چرا که می‌تواند یا سبب گشوده‌شدنِ امکانات برای کنش شود و یا آن‌ها را مسدود سازد

hetrotopia
آرشیو, سطح دو, فضا و دموکراسی, فضا و فلسفه

کشف «فضاهای متفاوتِ» فوکو

هتروتوپیاها به شیوه‌ی خاصی ما را از خود بیرون می‌آورند. آ‌‌ن ها با خلق تفاوت و برملاکردن آن،‌ فضای امن و اطمینان درونی ما را به چالش می‌کشند. این وضعیت فاقد هماهنگی‌ست و سروکارش با احساسات درونی ماست.

تبدیل شدن به اوربان، طبق کدام معیار
آرشیو, سطح دو, فضا, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی

تبدیل‌شدن به اوربان: طبق کدام معیار؟

در این فصل، به سه سوأل پرداخته‌ام: اول، زبان پژوهش‌ اوربان چیست، یا به بیان دقیق‌تر، وقتی از امر ربان حرف می‌زنیم، منظورمان چیست؟ دوم، چرا باید وقتی پژوهش می‌کنیم، مخصوصاً در آسیا، تمام توجه‌مان معطوف به مناطق شهروستایی باشد؟ و سوم، تصور چه کسی از سیتی اعتبار دارد؟ در پایان با تأملاتی درباره‌ی پژوهش اوربان در آسیا توسط پژوهشگران غربی و آسیایی این فصل را خاتمه می‌دهم.

Justice
آرشیو, سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی

عدالت، سیاست و خلق فضای شهری

این منطق که نابرابری اقتصادی همه‏‌ی اَشکال فرودستی را دربر می‏گیرد، سه مشکل جدی دارد. اولاً هم نظریه و هم شواهد تجربی عکس این را نشان می‏‌دهند

فضاهای شهری جنسیتی
آرشیو, سطح دو, فضا و دموکراسی

اهمیت فضاهای شهری جنسیتی برای عرصه‌ی عمومی

تحقیق من نشان می­‌دهد تفکیک جنسیتی اجباری در مکان­‌های منفرد، دسترسی زنان به عرصه‌ی عمومی را کاهش می‌­دهد، در حالی که تفکیک داوطلبانه موجب افزایش دسترسی زنان می­‌شود