اوربان (امرشهری ) در دنیای معاصر چیست؟
آرشیو, سطح دو, فضا و سرمایه, فضا و فلسفه

اوربان (امرشهری) در دنیای معاصر چیست؟

اوربان سنتزی از دوگانه‌ی قدیمی سیتی-کانتری‌ساید است، عنصر سوم در دیالکتیک سیتی-کانتری‌ساید. تجلیِ مادی و اجتماعی‌فضایی جامعه‌ی شهری-صنعتی معاصر است، که اکنون عملاً در تمام قلمرو گسترش یافته است. لوفور از عبارت جامعه‌ی اوربان برای اشاره به سنتز دیالکتیکیِ دوگانه‌ی سیتی-کانتری‌ساید استفاده کرده است

تبدیل شدن شهر به جهان
آرشیو, سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی, فضا و فلسفه

تبدیل‌شدنِ شهر به جهان: نانسی، لوفور و تصور جهانی-شهری

شیوه‌­ی تصویر جهان پیامدهای واقعی دارد، چرا که می‌تواند یا سبب گشوده‌شدنِ امکانات برای کنش شود و یا آن‌ها را مسدود سازد

Untitled-1
آرشیو, سطح دو, فضا و فلسفه

تأملاتی درباره‌ی اجتماع و شهر

در این مقدمه برآنیم که پس از مروری بر اتیمولوژی واژه و برخی ملاحظاتِ مقدماتی، معنای اجتماع و نظریه‌های مرتبط با آن را با توجه به مضمون و هدفِ کتاب، در سه گفتمانِ پیش‌گفته یعنی جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی و طراحی شهری، و فلسفه‌ی سیاسی مورد بررسی قرار دهیم.

hetrotopia
آرشیو, سطح دو, فضا و دموکراسی, فضا و فلسفه

کشف «فضاهای متفاوتِ» فوکو

هتروتوپیاها به شیوه‌ی خاصی ما را از خود بیرون می‌آورند. آ‌‌ن ها با خلق تفاوت و برملاکردن آن،‌ فضای امن و اطمینان درونی ما را به چالش می‌کشند. این وضعیت فاقد هماهنگی‌ست و سروکارش با احساسات درونی ماست.

space knowlage power
آرشیو, سطح سه, فضا, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و فلسفه

ميشل فوكو: فضا، دانش و قدرت

فوكو بر آن است كه از سده‌ی هیجدهم به این سو پزشكی و سیاست، با ملاحظه و ضرورتِ اقدام در سیتی‌هایی كه به‌طورِ فزاینده بر جمعیت‌شان افزوده می‌شد، به هم گره می‌خورند. پزشكی به‌سان یك انضباط در فرایندها، تكنیك‌ها و مداخلاتی درگیر شد كه شدیداً در پیوند با تحولات، اهداف و مقاصد سیاسی قرار داشتند

جهانی سازی انباشت اولیه
آرشیو, دیالکتیک سرمایه, سطح یک, فضا و فلسفه

جهانی‌سازی و انباشت اولیه: ادای سهم ماركسيسم ديالكتيكیِ ديويد هاروی

يكی از مهم‌ترين ادای سهم‌های ديويد هاروی به بحث‌های كنونی نظريه‌ی ماركسيستی، پافشاری او بر اين است كه جهان، نه از «چيزها» بلكه از «فرايندها» تشكيل می‌شود.