Untitled-2
آرشیو, سطح دو, فضا, فضا و فلسفه

آنری لوفور

آنری لوفور[۱۹۹۱-۱۹۰۱] فیلسوف نئومارکسیست و اگزیستانسیالیست، جامعه‌شناس زندگی شهری و روستایی و نظریه‌پرداز دولت، جریان‌های جهانی سرمایه و فضای اجتماعی بود. یکی از نشانه‌های تأثیرگذاری او ظهور گسترده‌ی بعضی از مفاهیم خاصش در گفتمان فکریِ چپ است. لوفور سهم چشمگیری در بسط برخی نگرش‌های پژوهشی داشته است

The Everyday and Eveydayness
آرشیو, سطح سه, فضا و فلسفه

امر روزمره و روزمره‌گی

پیش از سلسله انقلاب­‌هایی که شروع دوران به‌اصطلاح مدرن را رقم زدند،‌ مسکن، شیوه‌های پوشش، خوردن و نوشیدن –خلاصه، زندگی – گوناگونیِ شگفت­‌انگیزی داشتند. زندگی زیر سیطره‌ی نظامی خاص نبود و بنابر منطقه و کشور،‌ سطوح و طبقات [متفاوت] جمعیت،‌ منابع طبیعیِ در دسترس،‌ فصل، آب و هوا، شغل، سن و جنس متنوع بود.

جغرافیاهایِ پسامدرن
آرشیو, سطح یک, فضا و فلسفه

جغرافیاهایِ پسامدرن: تأکید مجددِ نظریه‌یِ اجتماعیِ انتقادی بر «فضا»

انتقاد سرراست از تاریخ‌گرایی ‌ــ بدون آن که در ضدتاریخی ساده‌انگارانه در اُفتیم ‌ــ گامی ضروری برای فضامند‌ساختن اندیشه­‌يِ انتقادی و کُنشِ سیاسی است

نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟
آرشیو, سطح, سطح یک, فضا, فضا و فلسفه

نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟

همانند فازهای پیشین توسعه‌ی سرمایه‌دارانه، جغرافیاهای شهری‌شدن به شکل ژرفی نابرابر هستند ــ اما پارامترهای‌شان دیگر به نوعِ واحدی از فضای سکونتی محدود نمی‌شود، چه به عنوان یک شهر تعریف شوند، چه یک شهر‌ـ‌منطقه، منطقه‌ی مادرشهری، یا حتا یک ابرشهر‌ـ‌منطقه

اوربان (امرشهری ) در دنیای معاصر چیست؟
آرشیو, سطح دو, فضا و سرمایه, فضا و فلسفه

اوربان (امرشهری) در دنیای معاصر چیست؟

اوربان سنتزی از دوگانه‌ی قدیمی سیتی-کانتری‌ساید است، عنصر سوم در دیالکتیک سیتی-کانتری‌ساید. تجلیِ مادی و اجتماعی‌فضایی جامعه‌ی شهری-صنعتی معاصر است، که اکنون عملاً در تمام قلمرو گسترش یافته است. لوفور از عبارت جامعه‌ی اوربان برای اشاره به سنتز دیالکتیکیِ دوگانه‌ی سیتی-کانتری‌ساید استفاده کرده است

تبدیل شدن شهر به جهان
آرشیو, سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی, فضا و فلسفه

تبدیل‌شدنِ شهر به جهان: نانسی، لوفور و تصور جهانی-شهری

شیوه‌­ی تصویر جهان پیامدهای واقعی دارد، چرا که می‌تواند یا سبب گشوده‌شدنِ امکانات برای کنش شود و یا آن‌ها را مسدود سازد

Untitled-1
آرشیو, سطح دو, فضا و فلسفه

تأملاتی درباره‌ی اجتماع و شهر

در این مقدمه برآنیم که پس از مروری بر اتیمولوژی واژه و برخی ملاحظاتِ مقدماتی، معنای اجتماع و نظریه‌های مرتبط با آن را با توجه به مضمون و هدفِ کتاب، در سه گفتمانِ پیش‌گفته یعنی جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی و طراحی شهری، و فلسفه‌ی سیاسی مورد بررسی قرار دهیم.