جغرافیاهایِ پسامدرن
آرشیو, سطح یک, فضا و فلسفه

جغرافیاهایِ پسامدرن: تأکید مجددِ نظریه‌یِ اجتماعیِ انتقادی بر «فضا»

انتقاد سرراست از تاریخ‌گرایی ‌ــ بدون آن که در ضدتاریخی ساده‌انگارانه در اُفتیم ‌ــ گامی ضروری برای فضامند‌ساختن اندیشه­‌يِ انتقادی و کُنشِ سیاسی است

نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟
آرشیو, سطح, سطح یک, فضا, فضا و فلسفه

نظریه‌ی شهریِ انتقادی چیست؟

همانند فازهای پیشین توسعه‌ی سرمایه‌دارانه، جغرافیاهای شهری‌شدن به شکل ژرفی نابرابر هستند ــ اما پارامترهای‌شان دیگر به نوعِ واحدی از فضای سکونتی محدود نمی‌شود، چه به عنوان یک شهر تعریف شوند، چه یک شهر‌ـ‌منطقه، منطقه‌ی مادرشهری، یا حتا یک ابرشهر‌ـ‌منطقه

اقتصاد سیاسیِ فضای عمومی
آرشیو, سطح دو, فضا, فضا و دموکراسی

اقتصاد سیاسیِ فضای عمومی

در نظرگرفتن «حوزه‌ی عمومی» ‌به‌‌عنوان عرصه‌‌ای برای مباحثه و مشارکت سیاسی و متعاقباً قرار دادن آن به‌عنوان زیربنای حکمرانی دموکراتیک، تاریخی بلند و پرآوازه دارد.

اوربان (امرشهری ) در دنیای معاصر چیست؟
آرشیو, سطح دو, فضا و سرمایه, فضا و فلسفه

اوربان (امرشهری) در دنیای معاصر چیست؟

اوربان سنتزی از دوگانه‌ی قدیمی سیتی-کانتری‌ساید است، عنصر سوم در دیالکتیک سیتی-کانتری‌ساید. تجلیِ مادی و اجتماعی‌فضایی جامعه‌ی شهری-صنعتی معاصر است، که اکنون عملاً در تمام قلمرو گسترش یافته است. لوفور از عبارت جامعه‌ی اوربان برای اشاره به سنتز دیالکتیکیِ دوگانه‌ی سیتی-کانتری‌ساید استفاده کرده است

تبدیل شدن شهر به جهان
آرشیو, سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی, فضا و فلسفه

تبدیل‌شدنِ شهر به جهان: نانسی، لوفور و تصور جهانی-شهری

شیوه‌­ی تصویر جهان پیامدهای واقعی دارد، چرا که می‌تواند یا سبب گشوده‌شدنِ امکانات برای کنش شود و یا آن‌ها را مسدود سازد

Untitled-1
آرشیو, سطح دو, فضا و فلسفه

تأملاتی درباره‌ی اجتماع و شهر

در این مقدمه برآنیم که پس از مروری بر اتیمولوژی واژه و برخی ملاحظاتِ مقدماتی، معنای اجتماع و نظریه‌های مرتبط با آن را با توجه به مضمون و هدفِ کتاب، در سه گفتمانِ پیش‌گفته یعنی جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی و طراحی شهری، و فلسفه‌ی سیاسی مورد بررسی قرار دهیم.