speculative-urbanism
آرشیو, سطح یک, فضا و دموکراسی

شهرگراییِ بورس‌بازانه و ایجاد شهر جهانیِ بعدی

در این نوشته بر این تمرکز می‌کنم که اجتماعات روستایی چگونه به قلب فرایند ایجاد شهر جهانی پرتاب شده‌‏اند و این‌که فرایند سلب مالکیت، چگونه شکل دولت را تغییر می‌دهد

نظریه پردازی عاملیت سیاسی
آرشیو, سطح دو, فضا و دموکراسی

سوژه‌، کنش و پولیس: نظریه‌پردازی درباره‌ی عاملیت سیاسی

ما سیاست را پدیده‌ای رابطه‌ای (relational) می‌فهمیم. یعنی آن‌چه امور را از لحاظ سیاسی مهم می‌کند به شرایط و زمینه‌‌ی موجود بستگی دارد. برای ما سیاست درباره مسائل مهم است، چه این مسائل در چارچوب سیاست‌های دولتی و چه درباره‌ی زندگی روزمره افراد باشد.

زیست غیررسمیِ شهری: تولید فضا و پرکتیس‌های برنامه‌ریزی شهری
آرشیو, سطح سه, فضا و برنامه‌ریزی

زیست غیررسمیِ شهری: تولید فضا و پرکتیس‌های برنامه‌ریزی شهری

آنانیا روی بر گذر از مفهوم‌پردازی رسمی/غیررسمی به سوی فرآیندهای غیررسمی‌سازی اصرار می‌ورزد. به بیانی دیگر ما باید از تعریف غیررسمیت به مثابه بخش حاشیه‌ای فرا رویم و به عرصه‌ی فراختر اقتصادی-سیاسی که غیررسمی‌سازی را بوجود آورده است بپردازیم.

میان ما در شهر
سطح دو, فضا و برنامه‌ریزی, فضا و دموکراسی

میان ما در شهر: مادیت، سوبژکتیویته و اجتماع در عصر شهری‌شدن جهانی

در این مقاله چالش‌های مفهومیِ پیش رویِ سوبژکتیویته و اجتماع، در عصر شهری‌شدنِ جهانی را مورد بررسی قرار می‌دهم. محیط شهری از مجموعه‌ی پیچیده و در هم تافته‌ای از موجوداتِ انسانی و ناانسانی تشکیل شده است. بنابراین سوبژکتیویته‌ی سیاسیِ شهری از خلالِ رابطه‌ای مشخص با مادیت[=ماتریالیته] قوام می‌یابد

Untitled-2
آرشیو, سطح دو, فضا, فضا و فلسفه

آنری لوفور

آنری لوفور[۱۹۹۱-۱۹۰۱] فیلسوف نئومارکسیست و اگزیستانسیالیست، جامعه‌شناس زندگی شهری و روستایی و نظریه‌پرداز دولت، جریان‌های جهانی سرمایه و فضای اجتماعی بود. یکی از نشانه‌های تأثیرگذاری او ظهور گسترده‌ی بعضی از مفاهیم خاصش در گفتمان فکریِ چپ است. لوفور سهم چشمگیری در بسط برخی نگرش‌های پژوهشی داشته است

چین در قفقاز جنوبی
آرشیو, سطح سه, فضا و سرمایه

چین در قفقاز جنوبی: شراکتی از سر نیاز اما نه چندان حیاتی

چین در قفقاز جنوبی مانند دیگر مناطق رویکرد بلندمدتی را در خصوص همه‌ی مسائل در پیش می‌گیرد که به درگیری/تعهد استراتژیک پکن با غرب، روسیه، ترکیه و ایران مرتبط است که در این منطقه فعال هستند.

The Everyday and Eveydayness
آرشیو, سطح سه, فضا و فلسفه

امر روزمره و روزمره‌گی

پیش از سلسله انقلاب­‌هایی که شروع دوران به‌اصطلاح مدرن را رقم زدند،‌ مسکن، شیوه‌های پوشش، خوردن و نوشیدن –خلاصه، زندگی – گوناگونیِ شگفت­‌انگیزی داشتند. زندگی زیر سیطره‌ی نظامی خاص نبود و بنابر منطقه و کشور،‌ سطوح و طبقات [متفاوت] جمعیت،‌ منابع طبیعیِ در دسترس،‌ فصل، آب و هوا، شغل، سن و جنس متنوع بود.

شهری‌شدن سوئیس
آرشیو, سطح سه, فضا و دموکراسی

شهری‌شدن سوئیس

نقطه‌ی آغاز در تحلیلِ اشکالِ شهری‌شدنِ معاصر در سوئیس یک مشاهده‌ی اساسی است: این‌که شهرهای این کشور هنوز نسبتاً کوچک‌اند. کشور سوئیس دارای یک ساختار شهری با شهرهای کوچک و شهری­‌شدن فوق‌العاده غیرمتمرکز است